Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére

Tisztelt Ügyfelünk!

A Monacor Hungária Kft. részére fontos, hogy ügyfeleit pontosan és egyértelműen tájékoztassa adatkezelési elveiről, gyakorlatáról, hogy ügyfeleinkkel tisztességesen járjunk el és hogy törvényi kötelezettségünknek eleget tegyünk. Ezért kérjük, mielőtt hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez az „Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat -ügyfelek részére –„ nyomtatványunkon, olvassa el alábbi tájékoztatónkat.

Kérdés esetén kérjük, írjon nekünk az info@monacor.hu e-mail címre vagy keressen bennünket a 06-1-329-2418-as telefonszámon, ahol felteheti kérdését munkatársunk részére.

1. Adatkezelő megnevezése

 

MONACOR Hungária Kft. (továbbiakban Adatkezelő)

 

Székhely:            1034 Budapest, Bécsi út 100.

Adószám:            1246988-2-41

E-mail:                info@monacor.hu

Telefon:               06-1-329-2418

Honlap:               www.monacor.hu

 

 

2. Az Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

Az Adatkezelő az alábbi irányadó jogszabályok betartásával végzi az adatok kezelését és azok védelmét.

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info törvény)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

 

 

3. Adatkezelés típusai, a kezelt személyes adatok köre

 

A Társaság a megadott személyes adatokat az e pontban leírt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

 

Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

 

A Társaság ügyfelei kiszolgálása folyamán kezel személyes adatokat elsősorban kapcsolattartás és a mindenkori törvények betartása érdekében.

 

Kezelt adatok köre

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám,

Adatkezelés célja

Kapcsolattartás, törvényi kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő részére megküldött írásos megrendelés.  

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat az irattározásra vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályok szerinti időtartamig őrzi meg, ezt követően az adatokat törli. 

 

Viszonteladói online regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

A Társaság viszonteladó részére online felületet biztosít a www.monacor.hu weboldalon, a megrendelések könnyebb és gyorsabb leadása érdekében. 

 

Kezelt adatok köre

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám,

Adatkezelés célja

Kapcsolattartás, törvényi kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat az irattározásra vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályok szerinti időtartamig őrzi meg, ezt követően az adatokat törli. 

 

Hírlevélküldésre való feliratkozás

 

A Társaság a  www.monacor.hu weboldalán ügyfelei részére hírlevélfeliratkozásra biztosít lehetőséget. A hírlevelekben a feliratkozók informálódhatnak a kampányokról, újdonságokról, aktuális információkról. Ez a típusú adatkezelés regisztrálva van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi számon.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-145593/2018.

 

Kezelt adatok köre

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk megküldése a hírlevél küldésére feliratkozók részére.  

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

A hírlevélküldésre feliratkozó által írásban megküldött adatok leiratkozásra vonatkozó kérelméig.

Látogatói adatkezelés a www.monacor.hu weboldalon

 

 

 

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

 

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

 

 A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

 

Társaság honlapján alkalmazott sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

2. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.  A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

2.1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

4. Az adatok fizikai tárolási helyei, adatbiztonsági intézkedések

 

A Társaság az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a megrendelő részére reklám és marketing anyagok küldése, szállítási szerződés teljesítése, a megrendelő beazonosíthatósága, tájékoztatása és a megrendelés teljesítése, valamint az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az alábbi helyen.

1034 Budapest, Bécsi út 100.

Szerver belső IP címe 192.168.1.70/24

Tárhelyszolgáltató: Mendax Informatikai Kft. (2145 Kerepes, Ady Endre utca 88.)

A Társaság az adatok biztonságos tárolásával kapcsolatos informatikai intézkedésekkel a Mendax Kft.-t (2145 Kerepes, Ady Endre utca 88.) bízza meg (vírusvédelem, tűzfal, web és eszköz hozzáférés kontrol, felhőszolgáltatás igénybevétele).

 

5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatok megismerők köre

 

A Társaság, mint adatkezelő bizonyos adatokhoz hozzáférést biztosít adatfeldolgozással kapcsolatosan szerződött partnerei részére, akikkel minden egyes esetben erről írásos megállapodást köt. Ezen írásos megállapodásoknak egyik fontos eleme, hogy az adatfeldolgozó az adatfeldolgozást követően maradéktalanul visszajuttatja az adatokat a Társaság részére vagy törli azokat.

Az alábbi célok teljesítése érdekében a Társaság az adatokhoz hozzáférést engedélyez az alábbi társaságok részére

Cél meghatározása

Cégnév (Adatfeldolgozó)

Cím

Jogi kötelezettségek teljesítése

Kovács Tamás. ev.

1047 Budapest, Attila u. 138/b. 3/5

Jogi kötelezettségek teljesítése

Számlafaló Mobil Könyvelőiroda Kft

1047 Budapest, Attila u. 138/b. 3/5

Informatikai hálózat karbantartása

Mendax Kft.

2145 Kerepes, Ady Endre utca 88.

Vállalatirányítási rendszer karbantartása

OnLiveIT Kft.

2370 Dabas, Bartók Béla út 90.

Megrendelések teljesítése

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Hírlevél küldés informatikai hátterének biztosítása 

SalesAutopilot Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 31-33., félemelet 4-5.

Ügyfelek minőségi kiszolgálása, értékesítési folyamat hatékonyságának optimalizálása

Microsoft Corporation

One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-7329
USA

 

A Társaság a fenti adatfeldolgozók részére csak addig a minimálisan szükséges mértékig enged betekintést az adatokba, hogy a megfogalmazott célok teljesüljenek.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a megadott elérhetőségeken (e-mail, cím) tájékoztatja az Érintetteket.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

6. Az Érintett jogai

 

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga

Ön kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog

Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Visszavonás joga

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Bírósághoz fordulás joga

A jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu