Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Bevezetés

 

A MONACOR HUNGÁRIA Elektronikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100.; bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 01-09-687810 cégjegyzékszámon; adószám: 12469888-2-41.; képviseli: Gyenge András ügyvezető; a továbbiakban mint Szállító) elektronikai cikkek nagykereskedelmével foglalkozik.

Jelen Általános Szerződési feltételek meghatározzák a megrendelhető termékeket és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások körét, a Szállító kötelezettségeit és mindazon feltételeket, amiknek teljesítése a Megbízó részéről szükséges ahhoz, hogy a megrendelt termékek szállítása megfelelően teljesítve legyen.

 

Nyitva tartás, ügyfélszolgálat

 

A Szállító székhelyén ügyfélszolgálatot tart fenn, mely az alábbi nyitvatartási időkben ad tájékoztatást a megrendelhető vagy a már megrendelt termékek állapotáról, valamint az esetleges reklamációkat kezeli.

 

Hétfő-Kedd-Szerda-Csütörtök:  8.00 – 16.00

Péntek:                                               8.00 – 14.00

 

Telefon: 36 (1) 329-2418

E-mail: info@monacor.hu

 

 

Termékek és szolgáltatások

 

A Szállító a MONACOR INTERNATIONAL GmbH és Co KG által gyártott termékeket forgalmazza kizárólag Magyarország területén. A forgalmazott termékek listáját, azok technikai adatait és aktuális kiskereskedelmi árait a Szállító közzéteszi a www.monacor.hu honlapon.

 

 

Megrendelés

 

A Szállító termékekről szóló megrendelést kizárólag írásban fogad el. Megrendelő írásban az alábbi elérhetőségre küldheti meg a megrendelni kívánt termékek listáját.

 

E-mail: info@monacor.hu

 

Viszonteladói partnerei részére Szállító a www.monacor.hu oldalon online felületet működtet, ahol regisztrációt követően is leadható megrendelés.

Az írásban fogadott megrendeléseket Szállító e-mailen visszaigazolja, ami után Megrendelő a rendelése állapotáról a visszaigazolásban megadott Vevői rendelés számra hivatkozva érdeklődhet.

A visszaigazolás tartalmazza a pontos számlázási, és szállítási címet, a fizetési módot, a fizetendő összeget, a szállítási határidőt, illetve, hogy a megrendelt termékek a budapesti raktárban elérhetők, esetleg a Brémai raktárból szükséges-e beszállítani. Amennyiben a megrendelt termékeket a Brémai raktárból szükséges beszállítani, úgy azt a Szállító a vevői megrendelés visszaigazolásában a megjegyzés rovatban „Brémai szállítás” szöveggel jelzi.

Szállító a szállítási határidő betartásáért nem tud felelősséget vállalni azon termékek esetében, melyek a budapesti raktárban nem elérhetőek és így a Brémai raktárból szükségesek beszállítani.

 

 

Szállítási feltételek

 

A brémai raktárból megrendelt termékek minden hét szerdáján érkeznek meg a Szállító telephelyére. Szállító a megrendelés visszaigazolása után Megrendelőt telefonon értesíti, hogy a termékek Budapesti raktárban elérhetőek így átvehetők a Szállító telephelyén legkésőbb a telefonos vagy e-mailes kiértesítést követő 5 munkanapon belül. Amennyiben az átvétel nem történik meg ezen időintervallumban, Megbízó megrendelése törlődik a Szállító rendszeréből. Az ebből keletkező bármilyen károkért, sérelmekért a MONACOR Hungária Kft. nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben Megrendelőnek sürgősen szüksége van a megrendelt termékekre díjazás ellenében kérhető külön szállítás. Ezen esetekben minden egyes alkalommal Szállító előirányzott szállítási költséget és szállítási határidőt ajánl ki Megbízó részére, melyet Megbízó írásban igazol vissza, hogy ezen feltételek alapján a termékeket és a hozzájuk kapcsolódó fuvarozási szolgáltatást megrendeli-e.

A teljesítést követően TNT Express Hungary Kft. a GLS Futárszolgálat számlái alapján ezen fuvarozási/szállítási költséget Szállító tovább számlázza Megbízó részére.

 

Megbízó saját költségére kérheti a termékek kiszállítását, az általa megjelölt szállítási címre. Ebben az esetben a Szállító a termékek kiszállításával a GLS Futárszolgálatot bízza meg, a szállítás költségéről pedig számlát állít ki Megbízó részére, az alábbi árak alapján.

 

Súlykategória

1 csomag /cím

25 kg-ig

1.200,- Ft

40 kg-ig

2.000,- Ft

 

Utánvét díja:

50.000,- Ft-ig     200,- Ft

499.999,- Ft-ig  350,- Ft

Csomagcsere díja: + 200,- Ft

 

 

 

Jótállás, szavatosság

 

 

A Megrendelő (továbbiakban fogyasztó) jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, a szavatossági és jótállási igények intézését a 19/2014. (IV.29) NGM rendelet szabályozza.

Ennek alapján Szállító az általa forgalmazott, fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre egy évig a 151/2003 (IX.22) Korm. rendelet alapján kötelező jótállást vállal. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A kötelező jótállás a Magyar Köztársaság közigazgatási területén érvényes.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás

okozta.

 

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa (a tulajdonjog átruházása esetén az új tulajdonos) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Jótállási és szavatosság igényét a fogyasztó a vásárlás tényét igazoló számla vagy nyugta bemutatásával tudja érvényesíteni.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban kijavítást, teljesítéstől számított 3 napon belül kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

 

Szállító törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégzi, azonban amennyiben ez rajta kívül álló okokra hivatkozva nem lehetséges, az ezekből keletkező bármilyen károkért, sérelmekért nem vállal felelősséget.

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékek esetében a termék el- és visszaszállításáról a Szállító gondoskodik.